Home

Politie

De federale en de lokale Politie (195 zones) staan samen garant voor de werking van 'de geïntegreerde politie'. Beide zijn complementair en werken nauw samen om bij te dragen tot meer veiligheid in het land en om de democratie in stand te houden.

- De lokale Politie telt ongeveer 33.000 personeelsleden en verzekert de basispolitiezorg: wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, lokale recherche, handhaving van de openbare orde en verkeer.

- De federale Politie telt ongeveer 15.000 personeelsleden. Ze voert gespecialiseerde, bovenlokale en ondersteunende politieopdrachten uit. Haar operationele diensten (gerechtelijke Politie, Wegpolitie, Spoorpolitie, Luchtsteun, Hondenbrigade en Ruiterij, ...) worden ingezet om misdrijven en delicten die door hun omvang en specificiteit de arrondissementsgrenzen overschrijven te bestrijden. Haar steundiensten verzekeren het beheer inzake human resources, materiaal en financiën.

Troeven:
- aantrekkelijk salaris
- betaalde opleidingen
- werkzekerheid
- diverse functies en mogelijkheden tot loopbaanheroriëntatie in het bedrijf
- maatschappelijke relevante job met respect voor diversiteit en gelijkheid
- permanente rekrutering
- objectieve en transparante selectie