Home

Centrum voor Basiseducatie

Het Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde organiseert cursussen voor volwassenen om hun vaardigheden op vlak van taal, wiskunde,ICT en algemene vorming te vergroten. De lessen zijn 1 keer per week en duren telkens 3 uur.

Een greep uit ons aanbod:

Basiscursus computer: een lessenreeks over Facebook & Skype

cursus Tablet

cursus gezondheid

cursus Kunst begrijpen en beleven

Frans - Engels - Nederlands....