Home

Mediaraven

Mediaraven

igitale media

De kracht van digitale media staat centraal in de activiteiten van Mediaraven vzw. We werken
- met alle vormen van actuele toepassingen en media;
- met alle vormen van digitale content: tekst, geluid, beeld, video…
- met alle vormen van netwerken: internet, maar ook mobiel, via sms, via telefoons, tablets, Smart TV, een lokaal netwerk...
- ook offline om online producten voor te bereiden of te verwerken.

Kansen grijpen

Mediaraven vzw kiest resoluut voor een positief verhaal. We inspireren kinderen, jongeren en het brede jeugdwerk om digitaal te communiceren, te informeren, te participeren, te animeren en te creëren. Wanneer hier en daar enkele risico’s opduiken, zoeken we die uitdagingen op en formuleren er een positief antwoord op.

We geloven in het werken met kinderen en jongeren, thuis, op school én daarbuiten. Mediaraven vzw wil daarom het belang van jeugdwerk benadrukken en versterken. We zoeken met jeugdwerkers en andere begeleiders hoe ze digitale media kunnen aanwenden of die wij voor hen moeten maken… Zo maken we ook van jeugdwerkers en begeleiders ambassadeurs van digitale media bij kinderen en jongeren!